Zadanie będzie polegało na organizacji i realizacji 5 jednodniowych, ok. pięciogodzinnych (bezpłatnych) spotkań warsztatowych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Augustowa oraz okolic. Spotkania będą dotyczyć augustowskich tradycji, ściśle związanych z kulturą ludową regionu oraz zapomnianych zawodów tak, by kontynuować kultywowanie lokalnych zwyczajów i przywracać o nich pamięć. Przewidywana tematyka zajęć to np. garncarstwo, plecionkarstwo, tkactwo, wykonywanie ozdób z krepiny lub tworzenie lalek z gałganków. Każdemu spotkaniu warsztatowemu, przebiegającemu w swobodnej atmosferze wraz z

drobnym poczęstunkiem lokalnych, tradycyjnych specjałów, będzie towarzyszyć miniwykład – prelekcja związana z tematyką przewodnią zajęć.

Podsumowanie zadania stanowić będzie powarsztatowa wystawa prac wykonanych podczas wszystkich zajęć projektowych wraz z wernisażem/finisażem z udziałem uczestników zadania oraz prowadzących warsztaty.

Szacowany koszt projektu to 30 650 zł.

Dofinansowanie 24 000 zł.

Augustowskie Placówki Kultury serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach garncarskich realizowanych w ramach projektu „Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Bezpłatne zajęcia dla młodzieży (13+) i osób dorosłych, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonają naczynia z gliny, odbędą się 23 września 2023 r. w Małej Galerii APK (Rynek Zygmunta Augusta 9) o godz. 15:00.

Pięciogodzinne warsztaty poprowadzą Joanna Jakubowska i Przemysław Pol z „Warsztatu Tradycji Gliniuszka” w Maćkowej Rudzie.

Zapisy przyjmujemy telefoniczne pod nr. 87 643 36 59 oraz osobiście w Małej Galerii APK. Ilość miejsc ograniczona.

APK

*Artykuł sponsorowany