1 marca obchodzimy, ustanowiony przez Sejm RP ustawą z 3 lutego 2011 roku, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto stało się wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego – Zbigniew Kaszlej składają wiązankę pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych poległych na wschodzie, przy ul. Portowej w Augustowie

W tym dniu, na augustowskim cmentarzu, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski złożył biało-czerwone wiązanki róż na grobach „naszych Żołnierzy Wyklętych”: Wacława Sobolewskiego ps. „Sęk”, „Skała”, Stanisława Orłowskiego ps. „Cygan”, „Piorun”, Leonardy Antoniego Żabickich oraz na grobie Piotra Milanowskiego ps. „Łuk”, „Rukść”, „Ćma”. Wraz ze Starostą cześć Wyklętym oddali: Bożena Stankiewicz – reprezentująca środowisko Sybirackie i Akowskie, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, jednocześnie prezes augustowskiego Koła ŚZŻAK oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, pod opieką nauczycieli – historyków: Danuty Kaszlej i Piotra Augustynowicza. Była chwila zadumy i modlitwy, a uczniowie zapalili znicze na grobach Żołnierzy Wyklętych.

Red.

Źródło informacji: http://www.augustowski.home.pl/