Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Prezentacja koncepcji modernizacji budynku MOPS opracowanych we współpracy z Politechniką Białostocką oraz Fundacją SocLab – Laboratorium Badań i Działań Społecznych.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r. 5. Sprawy różne. 6. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Wiceprzewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Magdalena Śleszyńska

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036. 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Emilian Jasyen Al-Khameri


[*as] UM w Augustowie