Informacje zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów Miejskich nie należą do najpopularniejszych wśród internautów wyszukujących ciekawych tematów z życia miasta.

Z reguły są to pisma urzędowe sformułowane w taki sposób, że przeciętny obywatel nie jest w stanie ich zrozumieć. Jednak BIP UM to kopalnia przydatnych i ciekawych informacji dla mieszkańców zainteresowanych tym, co ważnego w ich mieście się dzieje. Nie zawsze jest to nudny urzędniczy przekaz. Przykładem jest opublikowana 16 listopada br. „Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4 i 6 w Augustowie”.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach jest sporządzana w celu lepszego poznania dziecka, jego mocnych stron, zainteresowań, predyspozycji oraz trudności, z jakimi się boryka. Pomaga nauczycielom i rodzicom dostosować metody pracy i wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Jest ona również ważnym narzędziem w planowaniu i realizacji działań edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych w przedszkolu, a sporządza się ją na podstawie obserwacji, rozmów, ankiet, testów i innych źródeł informacji o dziecku.

Początkowe akapity w tych diagnozach, to jednocześnie dobrze ulokowana promocja placówek, która zapewne ma na celu zbudowanie zaufania i sympatii wśród odbiorców. Przedszkole to nie tylko miejsce, gdzie dzieci spędzają kilka godzin dziennie, ale też środowisko, w którym się wychowują, uczą i bawią. Rodzice chcą mieć pewność, że ich pociechy są bezpieczne, szczęśliwe i dobrze zaopiekowane. Promowanie przedszkola jest również ważna z punktu widzenia ekonomicznego. Przedszkole to przedsiębiorstwo, które musi zarabiać na swoje utrzymanie i rozwój. Aby to zrobić, potrzebuje klientów, czyli rodziców i dzieci, którzy będą korzystać z jego usług.

Jak widać reklama/promocja przedszkola może być prowadzona w różnych formach. To nie tylko ulotki, plakaty, strona internetowa, media społecznościowe czy spotkania informacyjne.

Zachęcam do zapoznania się diagnozą potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w augustowskich przedszkolach nr 1, 2, 3, 4 i 6. To ciekawy materiał informacyjny dla rodziców dzieci, które już uczęszczają do tych placówek opiekuńczych i stojących przed wyborem przedszkola dla swojego dziecka.


|Bart./augustow.org