Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk zgodnie ze swoimi uprawnieniami, złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Dobrowolska zwołała posiedzenie na dziś (12.03.2020) na godzinę 16.

TRANSMISJA Z SESIJ TUTAJ >>> https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Burmistrz zawnioskował o zwołanie Rady Miejskiej w celu dokonania niezbędnych przesunięć budżetowych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Chodzi o uruchomienie rezerwy kryzysowej, aby w razie potrzeby Burmistrz mógł nią dysponować bez konieczności zwołania kolejnej sesji.

– Augustów musi być przygotowany na rozwój sytuacji. Chodzi o to, abyśmy w razie potrzeby mogli spokojnie reagować w niezbędnym zakresie. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych polega między innymi na tworzeniu możliwości szybkiego reagowania. Dziś przedłożę Radzie projekt pozwalający na uruchomienie przewidzianych na to wcześniej środków – wyjaśnia Burmistrz.

Wczoraj rano (11.03.2020) Burmistrz zwrócił się też do Szpitala Powiatowego w Augustowie o określenie ewentualnych specjalnych potrzeb i zanalizowanie sytuacji pod kątem ewentualnego kryzysu. Dziś po południu Burmistrz odbył spotkanie z Dyrektor Szpitala oraz Starostą Augustowskim. Starosta zapewnił o pełnym przygotowaniu podległych mu instytucji i służb. Zapewnił, że augustowski szpital jest w pełni przygotowany i wyposażony.

Jak stwierdził Burmistrz:

– Cieszy mnie deklaracja Starosty o pełnym przygotowaniu. Akcja zwalczania koronawirusa jest koordynowana przez polski rząd przy wsparciu służb i Sanepidu. Działania związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatów leżą w kompetencji starostów. Jako Burmistrz mam obowiązek ciągłej analizy sytuacji i troski o funkcjonowanie instytucji miejskich. Z uwagi na najwyższą troskę o mieszkańców Augustowa zaoferowałem również konkretne wsparcie dla instytucji powiatowych. 

Burmistrz Miasta Mirosław Karolczuk po raz kolejny zaoferował pomoc w zapewnieniu ewentualnych dodatkowych środków na wyposażenie i zakup materiałów, które mogą okazać się potrzebne w walce z epidemią. O gotowość do takiego wsparcia zaapelował również do wójtów sąsiednich gmin.

W rozmowie z Burmistrzem Dyrektor Szpitala zapewniła o pełnym przygotowaniu placówki. Na prośbę Burmistrza określiła jednak listę dodatkowego sprzętu i wyposażenia, które mogą okazać się pomocne w walce z epidemią. Burmistrz zaproponuje dziś Radzie Miejskiej podjęcie uchwały umożliwiającej mu udzielenie wsparcia Powiatowi Augustowskiemu na zakup:

– dodatkowego respiratora

– dodatkowego aparatu do fumigacji

– dodatkowych ssaków

Sesja odbędzie się o godzinie 16. Nie rekomendujemy mieszkańcom bezpośredniego uczestnictwa w obradach. Zalecamy pozostanie przy śledzeniu relacji online.

|urzad.augustow.pl