Chodzi o obiekt znajdującą się w ciągu ulicy biegnącej za kościołem. Konstrukcja wymaga bowiem pilnej naprawy pęknięć i oczyszczenia z roślinności.

Zdjęcie: mostek w Studzienicznej, fot. augustow.org

O szczegółach inwestycji mówi wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz.

– Stwierdziliśmy tam pęknięcie skrzydełka mostu, który należałby naprawić. W związku z tym ogłosiliśmy na to zapytanie. Liczymy, że lada dzień uda nam się wyłonić wykonawcę do poprawy tej konstrukcji. Chodzi o to, aby w pęknięcie odpowiednio wpuścić zaprawę. To nie jest wielka i skomplikowana operacja, ale trzeba ją wykonać i teraz przyszedł na to najodpowiedniejszy czas.

Wiceburmistrz Chodkiewicz zapowiada, że prace nie powinny spowodować znacznych utrudnień dla mieszkańców.

– Jeśli otrzymamy oferty w terminie i uda nam się dość szybko wyłonić wykonawcę, to czas wykonania robót potrwa 40 dni. Nie chcemy wyłączać tego mostka z ruchu. Ewentualnie ograniczymy poruszanie się samochodów do jednego pasa. Liczymy, że uda się wszystko zrobić w miarę szybko.

Koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 100 tysięcy złotych.

| red: mik

autor: Karol Prymaka/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki