W dniach 29 – 31 maja 2023 r. w Różanymstoku (gm. Dąbrowa Białostocka) odbędzie się XIV edycja wydarzenia zainicjowanego przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku pn. „Festiwal Młodzieży bez Granic”.

„Festiwal Młodzieży bez Granic”, to 3-dniowe zajęcia warsztatowe, pokazy, spektakle i koncerty. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie artystyczne, łączące przedstawicieli środowisk kultury z całego świata, którzy w sposób kreatywny aktywizują twórczo grupę młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. To platforma rozwoju edukacji kulturalnej oparta na interakcji, różnorodnych metodach pracy twórczej, dostosowanych tematycznie do potrzeb i zainteresowań osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi.

Wydarzenie ma na celu przeprowadzenie serii bezpłatnych działań kulturalnych w różnych grupach wiekowych i społecznych, poprzez organizację działań edukacyjno-animacyjnych i twórczą aktywizację uczestników zadania.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu będą przeprowadzone: warsztaty, koncerty i liczne spektakle. Wydarzenie obejmie łącznie 300 uczestników działań bezpośrednich.

Wydarzenie jest dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmie Starosta sokólski oraz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

Patronem medialnym wydarzenia jest portal www.augustow.org

|Bart.