„Przystoi, aby Ojczyzna była nam droższa niż my sami sobie” Marek Tulliusz Cyceron

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Zieliński

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Szanowni Państwo,


Konstytucja 3 Maja była dramatyczną próbą ratowania chylącej się ku upadkowi I Rzeczypospolitej. Polska, stanowiąca przez kilka wieków potęgę w Europie, doświadczyła już I rozbioru i groziło jej dalsze niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów. Przedstawiciele Obozu Patriotycznego z okresu Sejmu Wielkiego 1788-1792 mieli pełną świadomość, że warunkiem ocalenia naszej Ojczyzny jest umocnienie wewnętrzne państwa polskiego, zapewnienie mu dobrego rządu, stworzenie silnej armii, zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej oraz usunięcie wad ustrojowych, które ją osłabiały.

Niestety działania te były już za późne. Przepisy uchwalonej 3 Maja 1791 roku Konstytucji nigdy nie weszły w życie. Zdrada narodowa, Targowica oraz interwencja obcego mocarstwa doprowadziły do kolejnych rozbiorów i utraty niepodległości Polski na długie 123 lata.

Konstytucja 3 Maja miała jednak w kategoriach długiego trwania narodu wielkie znaczenie dla przyszłości. Była inspiracją i dodawała sił kolejnym pokoleniom Polaków, którzy nigdy „nie ugięli wolnych szyi do łańcucha” oraz podejmowali walkę o odzyskanie niepodległości.

Podstawą i warunkiem prawdziwego patriotyzmu i świadomej postawy obywatelskiej w służbie Ojczyźnie jest znajomość dziejów własnego narodu i państwa. Karta naszej historii odnosząca się do Konstytucji 3 Maja uczy miłości Ojczyzny, szacunku dla naszych przodków, którzy przed nami ofiarnie Jej służyli, ale i niesie przestrogę przed zdradą, egoizmem, prywatą i wysługiwaniem się obcym interesom, słowem – przed tym, co nazywamy „targowicą”.

Z głębi naszych dziejów wydobywamy przede wszystkim i chcemy naśladować to wszystko, co dobrze służyło Polsce, Jej niepodległości, godnemu miejscu wśród innych państw i narodów oraz Jej przyszłości na miarę naszego dziedzictwa i narodowej dumy. Nie powinniśmy jednak zapominać i o tym, co temu przeszkadzało, bo i w niektórych dzisiejszych działaniach oraz postawach możemy niestety odnaleźć negatywne echa i analogię do dawnych przejawów „hańby domowej”. Wszystko to ma szczególne znaczenie dzisiaj, gdy po raz kolejny stanęliśmy w obliczu rosyjskiego imperializmu, gdy trzeba chronić nasze granice, zabiegać o prawdę historyczną oraz należne naszej Ojczyźnie wsparcie i rekompensaty za straty i krzywdy niedawnej przeszłości.

Mimo niełatwego położenia geopolitycznego, w którym od wieków nasi sąsiedzi usiłowali umacniać siebie naszym kosztem Polska nawet w dzisiejszych granicach i z aktualnym swoim potencjałem jest na tyle dużym narodem, że może zapewnić sobie bezpieczną i suwerenną przyszłość, pod warunkiem jednak, że nikt z zewnątrz nie będzie w stanie wykorzystać niezgody narodowej dla własnych celów, bo nasza polska patriotyczna wspólnota będzie mocna siłą jedności, nauki płynącej z historii i wierną służbą polskiej racji stanu. Tego nas winna uczyć rocznica, którą dzisiaj obchodzimy oraz to wszystko, co było wcześniej i co nastąpiło później w naszych narodowych dziejach.

Potraktujmy tę rocznicę jako zaproszenie do czerpania z odwagi, odpowiedzialności i mądrości twórców Konstytucji 3 Maja, abyśmy mogli jak najlepiej służyć naszą aktywnością, pracą i podejmowanymi decyzjami wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Niech Święto Konstytucji 3. Maja będzie czasem szczególnie intensywnego, patriotycznego zamyślenia na temat naszych postaw i zaangażowania w umacnianie wspólnego dobra w naszej Ojczyźnie.

Święto 232. rocznicy Konstytucji 3. Maja

Z wyrazami szacunku i patriotycznym pozdrowieniem
Jarosław Zieliński

 List Posła RP Jarosława Zielińskiego Wielkość pliku: 345 KB 

| augustowski.home.pl/