Burmistrz Augustowa ogłosił dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Augustowie. Pierwszy przetarg dotyczy 4 działek przy ul. Turystycznej, na których mogą powstać bloki mieszkalne z lokalami usługowymi na parterze. Aktualnie działki są zabudowane obiektami budowlanymi po zlikwidowanych Zakładach Silikatowych. Drugi przetarg to sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynku przy Rynku Zygmunta Augusta 16. Więcej informacji w dalszej części artykułu.

zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Pierwszy przetarg:

dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych w Augustowie przy ul. Turystycznej. Działki są zabudowane obiektami budowlanymi po zlikwidowanych Zakładach Silikatowych. Nieruchomości zezwalają na budowę bloków mieszkalnych z lokalami usługowymi.

1. Działka przy ul. Turystycznej oznaczonej nr geodez. 4005/35 o pow. 0,4378 ha objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00015826/0

 • Cena wywoławcza 680 500,00 zł
 • Wadium 90 000,00 zł.
 • Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest częściowo pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków oraz częściowo przeznaczona jest pod stację transformatorową.

2. Działka przy ul. Turystycznej oznaczonej nr geodez. 4005/36 o pow. 0,4762 ha objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00015826/0

 • Cena wywoławcza 732 000,00 zł
 • Wadium 100 000,00 zł.
 • Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków.

3. Działka przy ul. Turystycznej oznaczonej nr geodez. 4005/37 o pow. 0,4750 ha objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00015826/0

 • Cena wywoławcza 769 000,00 zł
 • Wadium 110 000,00 zł.
 • Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków.

4. Dziłka przy ul. Turystycznej oznaczonej nr geodez. 4005/38 o pow. 0,4665 ha objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00015826/0

 • Cena wywoławcza 738 200,00 zł
 • Wadium 105 000,00 zł.
 • Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków.

Przetarg odbędzie się 11 października o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne. Wadium należy wnieść do 3 października.

Więcej informacji o przetargu i nieruchomościach:

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/burmistrz-miasta-augustowa-oglasza…

Drugi przetarg:

dotyczy dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy Rynku Zygmunta Augusta 16.

1. Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. 62,87 m kw, położony na I piętrze (2 kondygnacja), wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem – piwnicą Nr 1 o pow. 3,87 m kw, wraz
z udziałem wynoszącym 6674/34504 w części wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony Nr geodez. 3229/1 o pow. 183 m kw oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 • KW Nr SU1A/00021146/4.
 • Cena wywoławcza 440 093,00 zł.
 • Wadium 80 000,00 zł.

2. Llokal mieszkalny Nr 3 o pow. 46,05 m kw, położony na II piętrze (3 kondygnacja), wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem – piwnicą Nr 3 o pow. 4,70 m kw, wraz z udziałem wynoszącym 5075/34504 w części wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony Nr geodez. 3229/1 o pow. 183 m kw oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 • KW Nr SU1A/00021146/4.
 • Cena wywoławcza 322 352,00 zł.
 • Wadium 60 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne. Wadium należy wnieść do 24 sierpnia.

Więcej informacji o przetargu i nieruchomościach:

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/burmistrz-miasta-augustowa-oglasza…

LINKI

PRZETARG 1 – Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/burmistrz-miasta-augustowa-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-8

PRZETARG 2 – Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/burmistrz-miasta-augustowa-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-7

[*as] Urząd Miejski w Augustowie