Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku zwołał I sesję Rady Powiatu w Augustowie, która odbyła się dziś 22 listopada 2018 roku.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 900 w sali szkoleniowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Po otwarciu sesji i złożeniu ślubowania przez radnych dokonano wyboru Przewodniczącego i Współprzewodniczących Rady Powiatu w Augustowie. Od dziś Przewodniczącym jest Andrzej Mursztyn a Współprzewodniczącymi Ireneusz Sokołowski i Wojciech Marek Protasiewicz.

Po przyjęciu wniosku o rozszerzenie programu obrad wybrano Starostę, Wicestarostę, członków Zarządu i poszczególnych komisji. Radni zadecydowali, że to Jarosław Szlaszyński będzie Starostą Powiatu Augustowskiego przez następnych 5 lat. Wicestarostą zostaje Dariusz Szkiłądź, dotychczasowy kierownik Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM w Augustowie. Zarząd, poza dwójką wyżej wspomnianych, będzie pracował jeszcze w składzie z Markiem Dobkowskim, Waldemarem Jedlińskim i Tadeuszem Drągiewiczem.

Komisje będą pracowały w składach:

Komisja budżetu i finansów 

 • Andrzej Bukowski
 • Andrzej Mursztyn
 • Elżbieta Pszczoła 
 • Mieczysław Sobolewski
 • Dariusz Szkiłądź

Komisja spraw społecznych 

 • Michał Jeruć
 • Maciej Daniel Kaszuba
 • Joanna Lisek
 • Elżbieta Puczyłowska
 • Jarosław Szlaszyński

Komisja infrastruktury technicznej

 • Waldemar Jedliński
 • Michał Kotarski
 • Elżbieta Pszczoła
 • Mieczysław Lucjan Sobolewski
 • Ireneusz Sokołowski

Komisja skarg, wniosków i petycji

 • Michał Jeruć
 • Maciej Daniel Kaszuba
 • Joanna Lisek
 • Piotr Rusiecki
 • Mieczysław Lucjan Sobolewski

Komisja rewizyjna

 • Michał Jeruć
 • Joanna Lisek
 • Elżbieta Pszczoła
 • Elżbieta Puczyłowska
 • Piotr Rusiecki

Red.

Wypowiedź radnego powiatowego Michała Kotarskiego (Nasze Miasto Augustów) po wyborach władz powiatowych

Przewodniczący Klubu PiS Piotr Rusiecki złożył oświadczenie w sprawie działań jednego z członków ich Klubu, w którym poinformował, że jeden z członków ich Klubu bez zgody i wiedzy podjął działania sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami. – O jego dalszym losie mają zadecydować powiatowe a później wojewódzkie struktury PiS – powiedział radny powiatowy Piotr Rusiecki.

Komentarz Waldemara Jedlińskiego do oświadczenia przewodniczącego Klubu PiS, radnego powiatowego Piotra Rusieckiego