Od 1 lutego ruszył nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty z programu „Rodzina 500+”.

– Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów rodziny. Od 2022 r., gdy ZUS przejął wypłatę świadczenia, wnioski można złożyć tylko elektronicznie. Do dyspozycji rodzice mają Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, portale Emp@tia oraz aplikację mobilną mZUS – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Do tej pory do rodzin z programu 500 plus tylko w 2022 r. trafiły 22 mld zł na ok. 8 mln dzieci, w województwie podlaskim ZUS wypłacił 620 mln. zł na 223 tys. dzieci.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia maksymalnie do 30 czerwca tego roku. W przypadku, gdy wniosek złożony zostanie już w maja, czy czerwcu, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż odpowiednio do 31 lipca i do 31 sierpnia tego roku. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje wypłatę z wyrównaniem od początku okresu świadczeniowego.

Od tego roku udostępniona została aplikacja mobilna mZUS. Jest przeznaczona między innymi dla rodziców, którzy mogą skorzystać z świadczenia wychowawczego 500 plus. Jeśli wcześniej złożony był do ZUS-u wniosek o to świadczenie i Zakład przyznał je – rodzic może na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Do kreatora pobrane są wszystkie uprzednio wprowadzane dane. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić.

Jeżeli tworzymy wniosek i dzieci, na które ubiegamy się o świadczenie zgłoszone są do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, wówczas w kreatorze możemy wybrać dane tych dzieci. Dzięki temu nie ma potrzeby wprowadzać tych danych ręcznie.

W aplikacji są również dostępne wnioski, które trafiły do ZUS-u różnymi kanałami, przez: mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia.  W naszym urządzeniu mobilnym możemy sprawdzić także kwotę świadczenia i termin jego wypłaty. Poprzez powiadomienie, ZUS przypomni również o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy.

ZUS województwa podlaskiego