Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życzeń oraz podziękowań za codzienną troskę o wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych, a także rozbudzanie w młodzieży szlachetnych i ambitnych aspiracji.

I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza obchodziło 12 października uroczystość jubileuszową 95–lecia istnienia Szkoły, połączoną z Dniem Edukacji. W tym samym dniu Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Pawła II i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II obchodziły swoje święta. W Augustowskim Centrum Edukacyjnym i Zespole Szkół Technicznych uroczystości odbyły się 13 października. W II Liceum Ogólnokształcącym święto połączone z wręczeniem uczniom stypendiów i nagród odbędzie się w kolejnym tygodniu.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrody Starosty Augustowskiego otrzymało 8 nauczycieli: Bożena Bendig, Małgorzata Lenda, Mirosława Skorupa i Anna Sus-Cilulko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Wiesław Bakuniewicz i Jarosław Górski z Zespołu Szkół Technicznych oraz Katarzyna Kasjanowicz i Agnieszka Turowska z Zespołu Szkół Specjalnych.

Podczas uroczystości uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały nagrody oraz stypendia Starosty Augustowskiego, które stanowią wyraz uznania i są formą wsparcia osób osiągających największe sukcesy w nauce, sporcie lub kształcą się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Stypendia z budżetu Powiatu za wyniki w nauce przyznano w tym semestrze 19 uczniom, a w sporcie – 6. Stypendia branżowe otrzymało 6 osób kształcących się w zawodach ślusarz, tapicer oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. Ponadto w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych nagrody otrzymały 3 uczennice.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, wręczając listy gratulacyjne uczniom i podziękowania rodzicom zapewnił, iż nadal będą wspierani i nagradzani ambitni oraz utalentowani młodzi ludzie, którzy mają wspaniałe osiągnięcia w różnych dziedzinach. Życzył uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a nauczycielom – by ich praca i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia przynosiły jak najlepsze efekty, satysfakcję i społeczne uznanie.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie

Galerie zdjęć z wydarzenia >>>

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.532202635579458&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.532202635579458&type=3