Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczpospolitej z 24 lipca 1919 r., a jej misją od samego początku było zapewnienie ochrony, utrzymanie ładu społecznego oraz ochrona życia i mienia obywateli. Rozpoczęte w samo południe w niedzielę, 16 lipca przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Białymstoku uroczystości rocznicowe, były okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. W wydarzeniu, w imieniu marszałka Artura Kosickiego, wzięła udział Mirosława Jaroszewicz-Łojewska, sekretarz Samorządu Województwa Podlaskiego.

fot.: Paweł Krukowsk

Podlascy policjanci świętowali podczas uroczystego apelu przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Doroczne święto stało się okazją do podziękowań dla policjantów za ich służbę, codzienną pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa. Do podziękowań, gratulacji i życzeń dołączył się marszałek Artur Kosicki, wystosowując list okolicznościowy. Przekazał wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Garnizonu Podlaskiego, serdeczne wyrazy podziękowania za solidną, rzetelną i sumienną służbę oraz pracę:

Więcej na ten temat TUTAJ >>>

Monika Pańko
fot.: Paweł Krukowski

|źródło informacji: podlaskie.eu