W listopadzie w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie przeprowadzono szkolenie kierujących działaniami ratowniczo gaśniczymi dla 20 strażaków z jednostek OSP pow. augustowskiego. Realizowano je na podstawie programu szkolenia Komendy Głównej PSP z 2015 r.

Druhny i Druhowie z jednostek OSP (Augustów-Lipowiec, Bargłów Kościelny, Dalny Las, Dreństwo, Jabłońskie, Jastrzębna Pierwsza, Krasnybór, Mołowiste, Mogielnice, Płaska, Popowo, Strzelcowizna, Sztabin) przygotowywali się:

  • prawidłowo oceniać sytuację i ilość potrzebnych sił i środków podczas zdarzeń,
  • formułować i wydawać rozkazy strażakom w zastępie,
  • prowadzić korespondencję radiową i przekazywać meldunki do stanowiska kierowania,
  • kierować działaniami na wybranych obiektach w trakcie wystąpienia pożarów i miejscowych zagrożeń,
  • ponosić odpowiedzialność za zdrowie i życie własne, innych ratowników, osób zagrożonych,
  • ponosić odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.

Pozyskane umiejętności będą pozwalały na skuteczniejsze podejmowanie decyzji podczas działań ratowniczo-gaśniczych i odpowiednie przygotowanie druhów w swoich macierzystych jednostkach OSP. Uczestnikom szkolenia gratulujemy zdanego egzaminu oraz uzyskania nabytych kwalifikacji.

Informacje sporządził: asp.sztab. Krzysztof Waszkiewicz
Zdjęcia: st.asp. Marek Bućko, st.sek. Szymon Dobrzyń