Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

OGŁOSZENIE O OBRADACH LXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/ – / Alicja Dobrowolska