Znajdujący się na ulicy Tartacznej Dom Drzewiarza został właśnie wpisany do rejestru.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Jak mówi Wojewódzki Konserwator Zabytków Małgorzata Dajnowicz, budynek jest dowodem na prężny rozwój tej części miasta przed II wojną światową.

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zostało wszczęte z urzędu. Dom Drzewiarza, to drewniany budynek w stylu zakopiańskim. Jest on absolutnie wyjątkowy. Taki rodzaj budownictwa latach 20 i 30 XX wieku był traktowany jako polski styl narodowy. Świadczy on o rozwoju Lipowca przed II wojną światową.

Niegdyś w budynku mieściły się dom kultury i świetlica. Obecnie obiekt należy do jednej z augustowskich fundacji, stoi pusty i coraz bardziej niszczeje. Małgorzata Dajnowicz zapowiada, że będzie wspierała działania właścicieli prowadzące do remontu Domu Drzewiarza.

| red: kap

autor: Marta Sołtys.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki