Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 9 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.

4. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Magdalena Śleszyńska