Jeszcze do roku 1989 r., 22 lipca w Polsce obchodzone Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Było to najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej ustanowione na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku.

Referaty, sztandary i odznaczenia, festyny, nowe budynki, muzyka, tak wyglądało przed laty jedno z najważniejszych świąt Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na dzień 22 lipca starano się wyznaczać ważne rocznice i wydarzenia. W Warszawie w ten dzień oddano do użytku m.in. odbudowany most Poniatowskiego (1946), Trasę W-Z (1949), Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową (1950), Pałac Kultury i Nauki i Stadion Dziesięciolecia (1955) oraz most Łazienkowski (1974).

Główne uroczystości odbywały się na placu Zwycięstwa (obecnie placu marszałka Józefa Piłsudskiego) w Warszawie, bądź na Stadionie Dziesięciolecia. Święto to było dniem wolnym od pracy. Zostało zniesione ustawą Sejmu Kontraktowego z 6 kwietnia 1990 r. (weszła w życie 28 kwietnia); równocześnie przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Mają.

|Bart.

źródło: wikipedia.org / zdjęcia z archiwum Dziennika Zachodniego