W sobotę 16 grudnia 2023 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie miał miejsce ostatni w tym roku kalendarzowym Poranek Muzyczny dla Dzieci. Tym razem uczniom szkoły towarzyszyła Józefa Drozdowska – mieszkająca w naszym mieście poetka prezentująca swoje utwory w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami za rok 2023.

Pani Józefa przeczytała dzieciom wiersze z powstałego cyklu poświęconego dawnym przedmiotom użytkowym przechowywanym w muzeach i na strychach domów oraz zwierzętom podwórkowym i mieszkającym z ludźmi w domu, w szczególności kotom, ale również psom, koniom, ptakom i innym. Do czytanych utworów dołączyła wykonane przez siebie fotografie przedmiotów w muzeach, w tym w Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Centrum Trzech Kultur w Suchowoli, Muzeum Regionalnym w Lipsku, a także z kolekcji rodzinnych: kuzynki Haliny Korzenieckiej i własnej oraz zdjęcia swoich kotów. Zdjęcie rysia wydrukowała strony Pixabay. Czytaniu wierszy towarzyszyły opowieści o tychże przedmiotach i zwierzętach.

Przedmioty z Muzeum Ziemi Augustowskiej sfotografowane przez Józefę Drozdowską

Wspomniani wyżej uczniowie, którzy uświetnili swoimi występami ostatni w tym roku kalendarzowym Poranek Muzyczny dla Dzieci w augustowskiej PSM to: Aleksandra Cuper (fortepian), Aleksandra Ozerna (fortepian), Waleria Ozerna (fortepian), Liliana Mentel (skrzypce), Wojciech Dański (akordeon), Lena Juchniewicz (wokal), Stanisław Bukłaho (fortepian), Ignacy Bukłaho (fortepian), Mikołaj Naumowicz (trąbka). Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: Emil Niedzielski, Marta Łagoda, Dariusz Stefanowski, Joanna Zakrzewska, Bożenna Szumska-Niewiadomska. Młodym muzykom na fortepianie akompaniował Grzegorz Sobczak.

Galeria zdjęć wykonanych przez organizatorów wydarzenia

Organizacja wydarzenia i przygotowanie scenografii to tradycyjnie zasługa Lidii Karpińskiej, którą w działaniach wspiera prowadząca poranki Bożenna Szumska-Niewiadomska.

Autorka pragnie podziękować Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie oraz pracownikom szkoły za organizację i przeprowadzenie Poranka Muzycznego dla Dzieci, podczas którego mogła przeczytać przybyłym na spotkanie dzieciom i ich rodzicom swoje wiersze i opowiedzieć o dawnych przedmiotach przechowywanych na strychach i w muzeach oraz zwierzętach domowych i podwórkowych. Serdecznie dziękuje także występującym uczniom szkoły, gratulując im pięknej gry i śpiewu oraz przygotowującym ich nauczycielom, w tym Grzegorzowi Sobczakowi – nauczycielowi gry na fortepianie akompaniującemu w trakcie występów, a także rodzicom dzieci. Dziękuje również serdecznie koordynatorkom i prowadzącym spotkanie Lidii Alicji Karpińskiej – nauczycielowi bibliotekarzowi oraz Bożennie Szumskiej-Niewiadomskiej – nauczycielowi gry na fortepianie.

|Bart.