W dniu 15 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP. Stanowisko to decyzją Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Sebastiana Zdanowicza z dniem 01.03.2023 r. objął st. bryg. Marcin Wierel, który od dnia 12 stycznia 2023 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie. W uroczystej zbiórce z tej okazji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.

Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Fot. KPPSP w Augustowie

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Sebastianowi Zdanowiczowi. Następnie st. bryg. Marcin Wierel złożył meldunek przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie. Na zakończenie głos zabrali Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz oraz Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński, którzy złożyli gratulacje oraz życzyli komendantowi samych sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

St. bryg. Marcin Wierel służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1998 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w 2003 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły został skierowany do służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe zajmując kolejne stanowiska służbowe w hierarchii zawodowej do ostatnio zajmowanego stanowiska naczelnika Wydziału Planowania Operacyjnego.

| gov.pl/web/kppsp-augustow/