Pożyczki na preferencyjnych warunkach, pożyczki z dotacją i instrumenty kapitałowe – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie zarządzał pulą blisko 456 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027 na wsparcie zwrotne. W czwartek, 27 kwietnia, w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa w Supraślu, marszałek Artur Kosicki podpisał umowę z Tomaszem Robaczyńskim, członkiem zarządu BGK. W spotkaniu udział wzięli m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Simeon Shenev z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

– To bardzo ważny moment. Podpisując tę umowę rozpoczynamy wdrażanie nowej perspektywy finansowej 2021 2027 – zauważył Artur Kosicki. – Bardzo się cieszę, że już ruszamy, bo pieniądze powinny pracować w gospodarce jak najszybciej. Mamy sprawdzonego partnera. BGK wielokrotnie pokazał, że potrafi efektywnie i sprawnie zarządzać środkami.

Rekordowe pieniądze

Jak podkreślił marszałek, na instrumenty finansowe została przeznaczona w tej perspektywie rekordowa kwota.

– Prawie pół miliarda złotych będzie do dyspozycji naszych przedsiębiorców i innych podmiotów z regionu, m.in. wspólnot samorządowych, towarzystw budownictwa społecznego, klastrów energii, spółdzielni energetycznych. Te pieniądze pomogą poprawić konkurencyjność, a także odpowiedzieć na problemy związane z energetyką, czy też zadbać o ochronę środowiska – wymieniał marszałek.

Podziękował przy tej okazji wiceminister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak i KE za udane negocjacje, które pozwoliły wypracować bardzo dobre rozwiązania w tej perspektywie dla Podlaskiego.

– Środki, z jakich będą mogli skorzystać nasi mieszkańcy, są naprawdę imponujące – podsumował Artur Kosicki.

Podlaskie drugie w kraju

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak pogratulowała przedstawicielom samorządu województwa, które jako drugie w kraju podpisało umowę z BGK.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w tak ważnym wydarzeniu. Ponad 97 mln euro, czyli blisko pół miliarda złotych będzie przeznaczonych na instrumenty finansowe w obszarze cyfryzacji, innowacji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. A to środki, które pracują wielokrotnie, cały czas na rozwój regionu. Dlatego zależy nam, aby jak najwięcej pieniędzy było przeznaczonych na tego typu wsparcie – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

O zaletach instrumentów zwrotnych mówił również Simeon Shenev.

– Będą kluczowym środkiem wdrażania funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027, zwłaszcza w takich obszarach jak wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycje w efektywność energetyczną lub korzystanie z uznanych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii – zauważył przedstawiciel KE.

Dotacje, czyli bezzwrotne formy wsparcia, mogą być dzięki temu przeznaczone na kluczowe obszary jak zdrowie, transport czy ochrona bioróżnorodności.

– Instrumenty finansowe mają wiele zalet. To chociażby dźwignia finansowa, która będzie uruchamiała kolejne inwestycje w regionie. Te środki cały czas pracują – mówił przedstawiciel KE gratulując podpisania tak ważnej umowy.

720 pożyczek w poprzednim programie

Przypomnijmy, że przez ostatnich sześć lat BKG zarządzał pulą na wsparcie zwrotne w ramach programu regionalnego w kończącej się właśnie perspektywie finansowej. Dzięki tej współpracy z podlaskim samorządem podmiotom z regionu udzielono ponad 720 pożyczek na preferencyjnych warunkach na kwotę blisko 230 mln zł oraz osiem inwestycji kapitałowych o wartości 5 mln zł.

– Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się tak dobrze układać, jak do tej pory. Będziemy elastycznie reagować na sytuacje w gospodarce i dostosowywać instrumenty do potrzeb regionu. A nasza współpraca przyczyni się do rozwoju regionu i całego kraju.  – powiedział Tomasz Robaczyński z BGK. – Pożyczki powinny być dostępne dla przedsiębiorców już jesienią. Instrumenty zwrotne to efektywny sposób wykorzystania funduszy europejskich, który pozwala na ich ponowne użycie, zwiększenie liczby wspartych firm i tym samym budowanie kapitału regionu na kolejne programy rozwojowe – dodał.

Z powierzonych środków BGK utworzy teraz fundusz powierniczy, po czym wybierze w przetargu tzw. partnerów finansujących. Oni będą już bezpośrednio oferować odbiorcom: pożyczki na innowacje i technologie cyfrowe, pożyczki z dotacją na efektywność energetyczną i energię odnawialną oraz instrumenty kapitałowe dla nowo powstałych firm.

***

Podpisanie umowy miało miejsce podczas II Posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. W jego trakcie zostały powołane również grupy robocze, a także zatwierdzone kryteria wyboru projektów w nadchodzących naborach.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

| podlaskie.eu/fundusze-eu