Chodzi o park przy ulicy Dworcowej oraz samą drogę.

Aleksandra Sigillewska złożyła w tej sprawie interpelację do burmistrza.

– Niedostateczne zagospodarowanie i brak infrastruktury nie są wizytówką Augustowa. Rzutują negatywnie na wizerunek miasta. W ramach rewitalizacji należy przygotować parking dla samochodów, miejsce dla taksówek, wiaty na rowery, a także ławki, kosze na śmieci, zieleń i dwujęzyczne tablice informacyjne. Dodatkowo należałoby wykonać oświetlenie ulicy Dworcowej. 

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz tłumaczy jednak, że obszar ten nie należy do miasta.

– Jeśli przyjrzymy się temu jak wygląda ulica Dworcowa, to zobaczymy, że zdecydowanie trzeba pomyśleć o tym, by to poprawić. Jest ona jednak w zarządzie powiatu. Natomiast teren przy dworcu należy do PKP. Często upominamy się o wykonanie tam prac. Wskazujemy, by coś poprawili i sprzątnęli. Różnie jest z reakcją na to. Czasami coś tam uprzątną. Uważam jednak, że o to miejsce powinno się dbać na bieżąco. Ale to jest zadanie właściciela.  

Na razie remontu ulicy Dworcowej powiat w swoich planach nie ma. Prac wokół dworca nie planuje również spółka PKP SA.

| red: mik

autor: Marta Sołtys/https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/