Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie prowadzi nabór na następujące instrumenty:

  • akordeon
  • flet
  • fortepian
  • gitara
  • klarnet
  • perkusja
  • saksofon
  • skrzypce
  • trąbka
  • wiolonczela

„Dzięki muzyce dzieci wysoko wrażliwe, nieśmiałe mogą wyrazić swoje emocje, obawy, rozładować napięcie, a dzieci nadmiernie ruchliwe – zapanować nad swoim ciałem”

Badanie uzdolnień muzycznych: 22-23.05. 2023

(Poniedziałek, wtorek)

Badanie predyspozycji do poszczególnych instrumentów: 25-26.05.2023

(czwartek, piątek)

Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: www.gov.pl/web/psmaugustow/rekrutacja i przekazać osobiście do sekretariatu do 22.05.2023

| Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie