2023-01-04, 09:08 Białystok (PAP)

60 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała w środę rano Straż Graniczna. Byli to m.in. obywatele Syrii i Iranu.

Fot. PAP/Artur Reszko

Jak podała na Twitterze SG, wśród 60 osób, które próbowały przedostać się do Polski, było kilkanaście osób, które podchodziły pod barierę, ale na widok polskich patroli wycofały się na Białoruś.

„Cudzoziemcy na Białoruś dostali się z Rosji. Mieli wizy rosyjskie w celu podjęcia pracy lub nauki” – podała SG.

Jak wynika z danych udostępnianych przez SG, od początku roku odnotowano ok. 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Od 1 stycznia 2023 r. nie obowiązuje już zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem na odległość mniejszą niż 200 metrów. Przestało obowiązywać rozporządzenie wojewody podlaskiego w tej sprawie. Obowiązywało od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. w związku z budową na granicy zapory elektronicznej. Tak motywowała swój wniosek o ten zakaz Straż Graniczna.

Od 1 stycznia przy granicy obowiązują natomiast przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje inne rozporządzenie wojewody – wydane we wrześniu 2021 roku, w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Pasem drogi granicznej jest – wg. definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej – obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.

Obecnie obowiązujący zakaz nie dotyczy jedynie właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej oraz oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony jest tablicami „Pas drogi granicznej – wejście zabronione”.

Na 186 km granicy w Podlaskiem powstała stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Nie zakończyła się jeszcze budowa zapory elektronicznej, która powstaje na nieco ponad 200 km. Do końca 2022 r. oddano sześć odcinków zapory elektronicznej o łącznej długości 108 km. SG zapowiadała w ostatnich dniach, że całość zabezpieczeń elektronicznych powstanie do połowy stycznia 2023 r.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska swi/ mark/