Dotacja może wynosić nawet 100% kosztów. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji.

Miasto Augustów dofinansuje remont zabytkowych obiektów

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Jak tłumaczył zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski, ma to dotyczyć wszystkich możliwych prac.

– Mogą to być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Muszą one znajdować się na terenie miasta. Burmistrz na podstawie złożonego przez mieszkańca wniosku przedstawi radzie miejskiej propozycję dotacji. Następnie radni, w myśl obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zadecydują o tym komu i ile przyznać. 

Wniosek o dotację należy składać do 25 lutego każdego roku. Radni chcieli zmienić tę datę na 15 marca. Uważali, że tak krótki okres uniemożliwi mieszkańcom ubieganie się o wsparcie jeszcze w tym roku. 

Zastępca burmistrza twierdził jednak, że termin ten można będzie wydłużyć.

– Każdy zainteresowany składa wniosek o udzielenie dotacji do 25 lutego każdego roku kalendarzowego wraz z wymaganymi załącznikami. To jest następnie sprawdzane. W razie potrzeby można wniosek poprawić lub uzupełnić w określonym przez burmistrza terminie. Jest więc możliwość wydłużenia tego czasu właśnie w ten sposób, że mieszkaniec zostanie wezwany do dołożenia niezbędnych dokumentów. 

Przypomnijmy, że od połowy 2021 roku dotacje na remont zabytkowych obiektów przyznaje także powiat augustowski. Jednak ze starostwa można uzyskać maksymalnie 30 tysięcy złotych.

| red: mik

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki