Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasia – duchowe dziedzictwo naszego regionu”.

15 grudnia 2023 r.

o godz. 19.00

w Centrum Integracji Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 7 (wejście od ulicy).

Seminarium towarzyszyć będzie:

– wystawa poświęcona świętym i błogosławionym naszego regionu,

– wystawa medalierska, poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszko i Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu oraz

– prezentacja najnowszego medalu okolicznościowego z okazji 80-rocznicy męczeńskiej śmierci bł. S. Sergii Julii Rapiej oraz bł. Marianny Biernackiej.

Serdecznie zapraszamy

| Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Im. Króla Zygmunta Augusta