W czwartek, 12 stycznia, w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie pt. „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?” zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło”. Eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, spółki Enea Ciepło, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska doradzali w jaki sposób ograniczyć zużycie ciepła i skąd pozyskiwać wsparcie na podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

Spotkanie zgromadziło właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak również jednostek samorządu terytorialnego, chcących dowiedzieć się, w jaki sposób obniżyć koszty utrzymania budynków, którymi zarządzają. Eksperci goszczący w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zaprezentowali informacje na temat finansowania wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji nieruchomości.

– Jesienią 2022 r. przeprowadziliśmy badanie na temat świadomości Polek i Polaków dotyczącej oszczędzania ciepła i sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, które jasno wskazało potrzebę edukacji i zwiększania świadomości w tym obszarze – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ. – Zaproszenie na spotkania dotyczące oszczędzania ciepła, efektywności energetycznej skierowaliśmy do zarządców nieruchomości i właścicieli budynków. Chcemy podzielić się wiedzą na temat finansowania termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła czy podnoszenia efektywności energetycznej.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści reprezentujący zarówno administrację, jak i przedsiębiorstwa ciepłownicze czy instytucje finansowe. Goście wydarzenia zorganizowanego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim mogli dowiedzieć się więcej na temat pracy Doradców Energetycznych WFOŚiGW, którzy na co dzień edukują na temat efektywności energetycznej. Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska przedstawili kluczowe źródła finansowania przedsięwzięć ułatwiających oszczędzanie energii elektrycznej i ciepła. Natomiast pracownicy spółki Enea Ciepło przybliżyli inicjatywy, jakie realizuje dostawca ciepła do białostockich mieszkań.

– Kampania „Liczy się ciepło” odnosi się do ciepła zaoszczędzonego, czyli tego nie zużytego. W tym zakresie każda ze stron ma swoją misję do wykonania, począwszy od wytwórców i dostawców energii cieplnej, zarządców nieruchomości oraz odbiorców końcowych. Jako spółka Enea Ciepło od kilkunastu lat systematycznie modernizujemy i rozwijamy system ciepłowniczy, dzięki czemu redukujemy straty ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji, a poprzez to ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, spowodowane produkcją energii. Dodatkowo system ciepłowniczy miasta Białystok wyposażony jest w telemetrię węzłów cieplnych, która stała się podstawowym narzędziem do komplementarnego nadzoru nad obiektami systemu, kontroli parametrów dostarczanych odbiorcom końcowym oraz wspomagania prac służb eksploatacyjnych i dyspozycji mocy.

Zapewnienie dostawy ciepła w nowoczesnych technologiach przy jednoczesnym zachowaniu jakości parametrów wody sieciowej, prowadzi do wzrostu zaufania klientów przez poprawę bezpieczeństwa energetycznego i maksymalne ograniczenie ilości przerw awaryjnych. W kolejnych latach chcemy kontynuować proces poprawy efektywności energetycznej w Spółce, zwiększyć udział OZE w łącznej produkcji energii, a także podejmować wszelkie działania umożliwiające optymalizację zużycia energii cieplnej w budynkach. – podkreśla Emil Krasiński z Enea Ciepło.

Eksperci przedstawili praktyczne porady, które mogą stanowić wsparcie w skutecznym oszczędzaniu ciepła. Ich zastosowanie przez zarządców nieruchomości oraz właścicieli budynków mieszkalnych pozwala nie tylko redukować zużycia ciepła, ale przede wszystkim ograniczać koszty ogrzewania.

– Nasze spotkania to element szerokiego dialogu, zarówno z indywidualnymi odbiorcami ciepła, jak i klientami instytucjonalnymi: spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowych, samorządami, przedsiębiorstwami oraz placówkami użyteczności publicznej. Warto, aby w obliczu kryzysu energetycznego przekonywać np. do termomodernizacji budynków czy wymiany źródeł ciepła – zaznacza D. Jeziorowska.

Spotkanie w Białymstoku było pierwszym z całej serii podobnych wydarzeń. Kolejne odbędą się w Krakowie (18 stycznia), we Wrocławiu (24 stycznia) i w Katowicach (31 stycznia). Udział w wydarzeniach można zgłosić przez stronę: https://liczysiecieplo.pl/spotkania-lokalne.  

Spotkanie dotyczące oszczędzania ciepła i tematy efektywności energetycznej zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Ochrony Środowiska oraz spółką Enea Ciepło.

Ogólnopolska kampania społeczna „Liczy się ciepło”

Ogólnopolska kampania społeczna zachęcająca do oszczędzania „Liczy się ciepło” ma zmotywować do bardziej racjonalnego zużycia ciepła w gospodarstwach domowych. Inicjatywa ma promować prooszczędnościowe postawy wśród Polaków. Kierowana jest do odbiorców ciepła sieciowego w całej Polsce, a także osób na co dzień korzystających z indywidualnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej, dotyczącej korzyści z oszczędzania ciepła.

Porady, jak skutecznie oszczędzać ciepło można uzyskać odwiedzając stronę internetową www.liczysiecieplo.pl i samemu udając się na wirtualny spacer po mieszkaniu, samodzielnie weryfikując, jakie działania podjąć, aby zaoszczędzić ciepło we własnym domu. Każdy użytkownik może przekonać się, w jaki sposób zacząć oszczędzać ciepło i tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania swojej nieruchomości.

Inicjatywa „Liczy się ciepło” zwraca uwagę na znaczenie ekologii i wpływ oszczędzania ciepła na środowisko. Jednym z elementów projektu jest kampania edukacyjna dotycząca rządowych programów dotacyjnych, wspierających termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła.

Kampania jest odpowiedzią na badanie konsumenckie zrealizowane jesienią 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na zlecenie PTEZ. Respondenci zostali zapytani o codzienne zwyczaje dotyczące ogrzewania miejsca zamieszkania. Badanie pozwoliło poznać poziom świadomości konsumentów ciepła i ich sposobów na jego oszczędzanie. Już dziś wiemy, że Polacy czują się niedoinformowani i poszukują poradnictwa w zakresie oszczędzania ciepła.

Przewodnikami, którzy będą doradzać w kwestii oszczędzania energii są Iza i Marek Ciepłopolscy – małżeństwo, które stara się zadbać o komfort cieplny we własnym mieszkaniu, dyskutując o przyzwyczajeniach i nawykach dotyczących ogrzewania. Na stronie na Facebooku i w serwisie Tik Tok użytkownicy mogą śledzić perypetie dwójki bohaterów, a tym samym znajdować inspiracje do wdrożenia we własnym domu.

Patronami honorowymi kampanii są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska.

Źródło informacji: PTEZ

|Bart.