W Lipsku nad Biebrzą, na palcu przy LOLI, obok altan, niedługo pojawi się Otwarta Strefa Aktywności. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 15 października.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Na Terenie Miasta Lipsk (przy LOLA, ul. Szkolna 4) powstanie w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, przy udziale środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja obejmie: budowę ogrodzonego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury. Wartość projektu to blisko 120 tys. zł: środki własne gminy: 50 tys. zł, dofinansowanie: 70 tys. zł.

(IW)