W 2024 roku mamy dwa ważne głosowania – wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. W myśl powiedzenia „bliższa koszula ciału” poświęćmy kilka słów wyborom które nas bezpośrednio dotyczą.

zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Zgodnie z kodeksem wyborczym termin wyborów samorządowych wyznacza premier i powinne one się odbyć w dzień wolny od pracy, który przypada nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. Mówi o tym art. 371 kodeksu wyborczego i oznacza to, że do ponownie do urn wyborczych powinniśmy pójść między 31 marca a 23 kwietnia 2024 roku. 

Wybory do samorządów lokalnych to ważna sprawa dla wybierających nowych radnych, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Samorządy lokalne odpowiadają za wiele spraw związanych z infrastrukturą, oświatą, kulturą, zdrowiem, środowiskiem czy bezpieczeństwem.

Wybierając nowych radnych, wybieramy ludzi, którzy będą reprezentować nasze interesy i potrzeby w tych dziedzinach. Biorąc udział w wyborach, pokazujemy, że nam zależy na naszej wspólnocie i że chcemy mieć wpływ na jej rozwój. Nasz udział w wyborach lokalnych to także okazja do wzmocnienia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Dla mieszkańców Augustowa ważny jest szczególnie wybór radnego miejskiego, który ma wpływ na jakość życia w naszej lokalnej społeczności. Radny miejski reprezentuje interesy mieszkańców swojego okręgu wyborczego i wpływa na kształtowanie polityki publicznej w zakresie m.in. edukacji, zdrowia, transportu, kultury czy ochrony środowiska. Dlatego przy wyborze radnego miejskiego powinniśmy się kierować następującymi kryteriami:

Kompetencja i doświadczenie

Radny miejski powinien mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu skutecznie realizować zadania związane z zarządzaniem miastem. Powinien także wykazywać się doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej, np. poprzez udział w organizacjach pozarządowych, radach osiedlowych czy inicjatywach obywatelskich.

Zgodność poglądów i wartości

Radny miejski powinien reprezentować poglądy i wartości zbliżone do naszych, tak aby bronić naszych interesów i potrzeb przed innymi podmiotami. Powinien także szanować zasady demokracji, praworządności i tolerancji, a także być otwarty na dialog i współpracę z innymi radnymi i mieszkańcami.

Zaangażowanie i dostępność

Radny miejski powinien być aktywny i inicjatywny w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Powinien także być dostępny i komunikatywny dla swoich wyborców, np. poprzez organizowanie spotkań, konsultacji czy dyżurów radnego. Powinien także informować o swojej pracy i rozliczać się ze swoich obietnic.

Kandydaci na radnych nieoficjalnie już – a oficjalnie wkrótce, zaczną zabiegać o nasze głosy. Pamiętajmy, że od naszej decyzji zależy, jak będzie wyglądał Augustów i jakie będą warunki życia w tym mieście.

|Bart/augustow.org