Centra usług społecznych mają być miejscami, w których skupione będą różne rodzaje wsparcia dla wszystkich mieszkańców. – To pierwsze tak szerokie otwarcie na usługi społeczne – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na utworzenie takich centrów. Do wzięcia jest 100 mln zł.

W centrach usług społecznych wsparcie socjalne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji będzie łączyć się ze wsparciem społecznym i usługami skierowanymi do ogółu mieszkańców. – To pierwsze tak szerokie otwarcie na usługi społeczne – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych. Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

– Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w czterech kategoriach, w zależności od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny – informuje minister Marlena Maląg. Jak dodaje, to szansa dla samorządów, a nie obowiązek.

Wniosek musi zawierać trzy załączniki – wstępne koncepcje przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki organizacyjnej oraz organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w Regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpoczął się 31 stycznia 2020 r. i potrwa do 28 lutego 2020 r. (do godziny 12:00). Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl.

Materiały

CUS informator
CUS​_informator.pdf0.19MB

|gov.pl/web/rodzina