By zapobiegać utracie jednośladu, rower warto odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu, można zastosować różnego rodzaju zapięcia techniczne. Trzeba również unikać sytuacji, w której rower będzie pozostawiony bez odpowiedniej ochrony, na przykład klatki schodowe czy okolice sklepów. Augustowscy policjanci dodatkowo zachęcają do oznakowania swoich jednośladów.

Fot. KPP w Augustowie

Z obserwacji policjantów wynika, że jednoślady giną najczęściej spod sklepów, z klatek schodowych lub innych łatwo dostępnych miejsc. Zazwyczaj są to kradzieże przypadkowe, gdzie złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia roweru na tak zwaną „chwilę” bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Przypadki kradzieży w ubiegłych latach odnotowywane były też z piwnic i garaży, czyli z miejsc, w których rowery są przechowywane. Aby ustrzec się od takich zdarzeń i w dużym stopniu ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu swojego roweru.

Aby ograniczyć ryzyko kradzieży warto więc pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • nigdy nie pozostawiaj niezabezpieczonego roweru – nawet na chwilę;
  • pamiętaj, że skuteczniejsze są dwa zabezpieczenia, im więcej czasu zajmie złodziejowi ich pokonanie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower;
  • jeśli nie masz osobnego pomieszczenia do przechowywania roweru, zabierz go do mieszkania;
  • zadbaj o jak najlepsze zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajduje się rower;
  • zwracaj uwagę na osoby, które wchodzą do Twojej klatki schodowej;
  • zachowaj kartę gwarancyjną roweru, a jeśli już jej nie masz to spisz numer fabryczny roweru, jego nazwę i cechy szczególne – te dane znacznie ułatwią policjantom odzyskanie pojazdu w przypadku jego kradzieży;
  • sfotografuj należący do Ciebie jednoślad;
  • oznakuj swój rower.

Kiedy dojdzie do kradzieży roweru należy natychmiast zgłosić ten fakt policjantom. Najlepiej jest posiadać przy sobie dokumenty roweru, z numerem ramy i opisem jednośladu czy też zdjęcie. Jeśli jesteś świadkiem kradzieży – reaguj! Nie bądź obojętny!

Przypominamy, że rower można oznakować. Oznakowanie roweru jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do jednostki Policji z rowerem, dowodem osobistym i dowodem zakupu. Każdy oznakowany rower ma inny numer, który umożliwia ustalenie jednostki, w której został oznakowany. Dzięki takiemu oznakowaniu, po odnalezieniu roweru przez policję, będzie można udowodnić, że pochodzi on z kradzieży, a także odnaleźć właściciela.

Każdego, kto będzie chciał oznakować swój rower, zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, Posterunku Policji w Lipsku i Sztabinie, w dni robocze, w godzinach 07:30 – 15:00.

| augustow.policja.gov.pl