Wśród zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z ustawy wypadkowej jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oddział ZUS w Białymstoku jest jedną z 16 placówek, które organizują bezpłatne szkolenia i seminaria z zakresu prewencji wypadkowej w ramach przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

–  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy na bezpłatne szkolenia prowadzone w formie seminarium. Spotkania dotyczyć będą prewencji wypadkowej w środowisku pracy. Eksperci omówią zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobieganie zagrożeniom występującym w miejscu pracy. Dla osób zamieszkujących i pracujących na terenie województwa podlaskiego szkolenia są finansowane w całości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Szkolenia adresowane są głównie do pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnionych w takich branżach jak:

 • przemysł – w szczególności przetwórstwo przemysłowe dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami,
 • budownictwo,
 • handel, naprawa pojazdów samochodowych,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • transport i gospodarka magazynowa,
 • leśnictwo i pozyskiwanie drewna,

Na te szkolenia zapraszamy szczególnie osoby pracujące jako:

 • kierowcy i operatorzy pojazdów,
 • operatorzy,
 • robotnicy,
 • mechanicy,
 • pracodawcy,
 • zatrudnieni w warunkach zagrożenia,
 • pracownicy zakładów pracy w wymienionych sektorach gospodarki narodowej,
 • pracownicy zakładów pracy niezależnie od branży, gdy pojawia się uzasadnione zapotrzebowania tj. w przypadku wystąpienia wypadków przy pracy lub wykonują praca w warunkach zagrożenia, które występują regionalnie na terenie województwa podlaskiego.

Pierwsze szkolenie odbędzie się już 14 czerwca o godzinie 9:00 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, a kolejne 23 czerwca również o godzinie 9:00 w SEKA S.A. w Białymstoku ul. Św. Rocha 5 lok. 208.

Informacje o terminach i zapisach na szkolenia można uzyskać: SEKA S.A. Oddział w Białymstoku tel. 85 871 22 30 e-mail: anna.jackowska@seka.pl PW KABO Kazimierz Boguski tel. 501 826 494 e-mail: szkolenia@pwkabo.pl

ZUS województwa podlaskiego