14 czerwca podpisana została umowa i Powiat oficjalnie rozpoczął realizację od dawna oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w miejscowości Sucha Rzeczka.

zdjęcie ilustracyjne: www.augustow.org

Most został wybudowany ponad 30 lat temu jako tymczasowy. Był wielokrotnie remontowany, jednak jego obecny stan techniczny jest fatalny. Dopuszczony jest tam tylko ruch lekkich pojazdów osobowych, obowiązuje limit tonażowy do 1,5 t oraz ograniczenie skrajni poziomej do 2,3 m. W jego miejsce zbudowany zostanie nowy most, o konstrukcji żelbetowej, spełniający wszelkie aktualne normy i parametry dla tego typu obiektów, o długości 37 m, szerokości 11,2 m i dopuszczalnym obciążeniu 40 ton. Przebudowane też zostaną dojazdy do mostu. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 6 mln zł.

zdjęcie ilustracyjne: www.augustow.org

Połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa, 2,8 mln zł z budżetu Powiatu i 250 tys. zł z budżetu Województwa Podlaskiego.

Wykonawcą inwestycji będzie BudrexMOSTY Sp. z o.o. z Białegostoku. Planowany termin zakończenia prac, to przełom listopada i grudnia 2024 r.

W spotkaniu rozpoczynającym realizację inwestycji wzięli udział m.in.: Starosta Piotr Rusiecki, Wicestarosta Wojciech Jerzy SzczudłoPaweł Wnukowski – Radny Województwa Podlaskiego, Michał Piotr Skubis – Wójt Gminy Płaska, Maciej Zdancewicz – Członek Zarządu Powiatu, a także przedstawiciele wykonawcy: Prezes BudrexMOSTY Jacek Siemieniuk i Członek Zarządu Robert Wysztygiel.

Uczestnicy uroczystego rozpoczęcia inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu na Kanale Augustowskim
w miejscowości Sucha Rzeczka

|Starostwo Powiatowe w Augustowie