23 maja 2024 r. podczas obrad II sesji Rady Miejskiej w Augustowie przedstawione zostaną do przyjęcia przez Radę Miejską dwa projekty uchwał w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”. Wcześniej, złożone wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Konwent Medalu.

zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

W tym roku, to zaszczytne wyróżnienie ma trafić do przedstawicieli świata biznesu i kultury. Jest ono wręczone osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta Augustowa. Tegorocznymi kandydatami są panowie Józef Wiszniewski i Erazm Stefanowski.

|Bart.

źródło informacji: /bip.um.augustow.pl