2022-07-27, 15:14 Warszawa (PAP)

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Idea Banku – poinformował w środę PAP syndyk masy upadłości Idea Banku.

Fot. PAP/Albert Zawada

Ogłoszona upadłość nie ma żadnego wpływu na główną część przedsiębiorstwa bankowego i jego klientów przejętych przez Bank Pekao – dodano.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao. W wyniku procesu doszło do przejęcia wybranych zobowiązań Idea Banku przez Pekao z wyłączeniem zobowiązań m.in. z tytułu obligacji GetBack, które Idea Bank oferował swoim klientom do sprzedaży. Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

„26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie” – poinformował w środę w komunikacie przesłanym PAP syndyk masy upadłości Idea Bank Marcin Kubiczek, którego sąd wyznaczył na syndyka, jak kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Postanowienie sądu zostało obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. (PAP)

aop/ pad/