Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 2 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.


 Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Sylwia Bielawska