Starosta Piotr Rusiecki wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Augustowie 14 czerwca.

Była to okazja do przekazania podziękowań za wieloletnią działalność tej instytucji na rzecz rozwoju rolnictwa na Ziemi Augustowskiej i wręczenia medalu pamiątkowego 25-lecia Powiatu.

Wręczenie medalu pamiątkowego 25-lecia Powiatu Augustowskiego, od lewej: M. Siniło – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, K. Grabowki – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR, P. Rusiecki – Starosta Augustowski

| Starostwo Powiatowe w Augustowie