W związku z nasilającym się problem dotyczącym szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa podlaskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Burmistrz Miasta Augustowa informują!

zdjęcie ilustracyjne

Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, szybkość) z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu, z natury jest zwierzęciem płochliwym. Spotkania na linii człowiek – wilk mają więc charakter incydentalny i nie mogą być podstawą do podsycania negatywnych emocji lokalnych społeczności czy podejmowania pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników w sytuacjach, kiedy nie jest to zasadne. Oczywiście wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków winny wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji. Dlatego też wszelkie przypadki pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do Burmistrza tel. 532 364 019 lub do najbliższego komisariatu policji.

Metody zabezpieczania się przed wilkami

Zwierzęta pozostawione na pastwiskach położonych w znacznej odległości od zabudowań mogą stać się łatwym celem polowań wilków.

Jednym ze skutecznych sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich, hodowlanych
są tzw. fladry, czyli kawałki kolorowego, zwykle czerwonego, zwiewnego materiału
o wymiarach 10×40 cm, ponaszywane na dość cienki, lecz mocny sznurek co 30-40 cm. Należy je rozwiesić wokół pastwiska, najlepiej na wbitych w ziemię żerdziach, w taki sposób, by dolne krawędzie

materiału, znajdowały się około 15 cm nad powierzchnią gruntu i mogły swobodnie powiewać na wietrze.

Inną metodą stosowaną w wielu gospodarstwach są tzw. pastuchy elektryczne – ogrodzenie
w formie dwóch lub trzech przeciągniętych równolegle drutów, z których najwyższy znajduje się na wysokości około 1 m. Wilki odstraszane są od pastucha impulsami elektrycznymi.

Ochronę mogą stanowić odpowiednio szkolone do obrony przed wilkami psy, a także ogrodzenia z siatki o wysokości powyżej 2 m, wkopanej na minimum 0,5 m w głąb ziemi.
Nie należy również pozostawiać zwierząt na noc na pastwisku bez zapewnienia odpowiedniej opieki.

Dostępne są także publikacje zawierające informacje na temat sposobów zabezpieczania

przed szkodami wyrządzanymi przez wilka – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” opracowało

Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami (http://bialystok.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/174755/2020_Poradnik_och_… ) oraz Po sąsiedzku z wilkami (http://bialystok.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/174755/Po_sasiedzku_z_wilkami_news_image.pdf) opracowania autorstwa S. Nowak, R.W. Mysłajek.

Co robimy w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki?

Zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez m.in. wilki. Na wniosek poszkodowanego wypłacane są odszkodowania za szkody wyrządzane przez ten gatunek przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (lub na terenie parku narodowego przez dyrektora tego parku). Procedura wypłacania odszkodowań została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645). Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wyplata-odszkodowan-za-szkody.

| urzad.augustow.pl