Dobiegł końca remont nawierzchni jezdni ul. Turystycznej. Zadaniem objęty był odcinek o długości ok. 1,3 km. Był to ostatni etap prac, dzięki któremu Powiat zakończył modernizację nawierzchni jezdni ul. Turystycznej.

Ponadto zadaniem objęta była też ul. Dworcowa, prowadząca od „szosy Sejneńskiej” w kierunku dworca kolejowego o długości 0,5 km.

Zmodernizowana ulica Turystyczna w Augustowie. Fot. Starostwo Powiatowe w Augustowie

Łączna wartość obu zadań wyniosła około 1,5 mln zł, z czego 1,4 mln zł sfinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ok. 100 tys. zł z budżetu Powiatu.

| źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Augustowie