Tuż przed końcem roku szkolnego bibliotekarka Anna Oleksy zorganizowała w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie spotkanie poetyckie z dziećmi i augustowskimi twórcami. Marzyło mi się ono od dawna, od kiedy to opracowałyśmy z Leonardą Szubzdą w 2022 roku ostatni tomik pogwarkowy z przeznaczeniem dla dzieci. Przyjął on nazwę od wiersza poetki z Sokółki Zadziwienia zamyślenia….
Fot. Anna Oleksy
     Nadszedł upragniony czas i 18 czerwca br. do Filii nr 2 na Komunalnej przyszły dwie klasy (II i III) ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie wraz ze swoimi wychowawczyniami pp. Bogumiłą Dzieniszewską i Jolantą Potapowicz. Po powitaniu wszystkich przez gospodynię po krótce przedstawiłam przybyłych na spotkanie poetów: Bożenę Klimaszewską, Krystynę Walicką, Krystynę Zawadzką i Czesława Kowalewskiego oraz Lidię Alicję Karpińską ‒ bibliotekarza nauczyciela i organizatorkę koncertów muzyczno-literackich z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.
     Wspomniałam również Jadwigę Koniecko autorkę fotografii (barwnego motyla) zamieszczonej w książce i na jej okładce. Nadmienię, że w tomiku zostały zamieszczone utwory 28 twórców pochodzących z Augustowa, jego okolic i z wielu innych miejscowości Polski. Przybyłym na spotkanie słuchaczom przeczytaliśmy po 1-2 własnych wierszy, zaś Lidia Alicja Karpińska zaprezentowała utwory niemogących przybyć na spotkanie Genowefy Balukiewicz i Zofii Piłasiewicz oraz nieżyjącej naszej koleżanki Janiny Osewskiej. Dzieci z uwagą słuchały czytających, a po prezentacji potoczyła się rozmowa. Całe spotkanie zdominowała tematyka wierszy dotycząca herbaty i jeży. Były też ciekawe rozmowy o ptakach.
     Jak wiemy czerwiec związany jest z Dniem Ojca, więc nie mogło zabraknąć wiersza o tej tematyce. Nasze poetyckie spotkanie zwieńczyła utworem poświęconym swemu tacie i jego pasji pszczelarskiej p. Krystyna Walicka.
     Uczniowie pożegnali nas uśmiechem, brawami i obdarowali własnoręcznie wykonanymi książeczkami ze swoimi rysunkami, a my na koniec podarowaliśmy im swoje autografy.
     Miejmy nadzieję, że kiedyś się z nami spotkają również inne dzieci, bowiem wszystkie biblioteki augustowskich szkół podstawowych otrzymały od Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie nasz tomik Zadziwienia zamyślenia….                                                    

                                                                     Józefa Drozdowska, fot. Anna Oleksy