Grupa harcerzy z Hufca ZHP w Augustowie udała się na 5 dniowy wyjazd na Litwę do miejscowości Marcinkańce (Marcinkonis). Integracyjny obóz dla młodzieży z Polski i Litwy został zrealizowany przez Bractwo Bartne z Augustowa i Dzukijski Park Narodowy w ramach wspólnego Polsko-Litewskiego projektu.

Młodzież z Augustowa i okolic wspólnie z rówieśnikami z Litwy przez kilka dni poznawała nasze wspólne Polsko-Litewskie dziedzictwo związane z bartnictwem, a także zwiedzała piękne i nie tak odległe tereny Puszczy Dajnawskiej. Podczas pobytu uczestniczyli w warsztatach kulinarnych pieczenie mrowiska, wykonywali świece, odwiedzali pasiekę, hodowle matek pszczelich oraz oczywiście zaglądali do barci i kłód bartnych zasiedlonych przez pszczoły.

-Pszczoły i działalność Bartnicza jest dla osób z naszego Bractwa przyczynkiem do współpracy z naszymi sąsiadami na rzecz wspólnego dziedzictwa, wzajemnego zrozumienia i budowania mostów czasem dosłownie, a czasem tych w przenośni. Bardzo się cieszę, że podobne podejście możemy zaszczepić wśród naszej młodzieży. – mówi Piotr Piłasiewicz prezes Bractwa Bartnego

-Dzięki Bractwu Bartnemu dziesiątka augustowskich harcerzy z opiekunami mogła uczestniczyć w arcyciekawych i nietypowych zajęciach. Poza ciekawą przygodą, taki wyjazd na pewno podsunie pomysły na nietuzinkowe zbiórki, a w przyszłości być może również na pasje związane z pszczołami czy bartnictwem. Harcerze zawsze starają się być blisko natury i poznawać przyrodę, a takie aktywności idealnie się do tego nadają. Osobiście mam nadzieję, że nie jest to ostatnia taka inicjatywa i że w przyszłości kolejne osoby ruszą odkrywać uroki przyrody i zawodu z nią związanego – mówi phm. Robert Przekop z-ca komendanta Hufca ZHP Augustów

Integracyjny obóz dla młodzieży z Augustowa i Litwy zorganizowany został w ramach realizowanego przez Bractwo Bartne oraz Dzūkijos Nacionalinis Parkas – Dzukija National Park z Litwy projektu dofinansowanego ze środków programu Interreg Lithuania-Poland Programme na lata 2021-2027 (perspektywa 2024-2026) współfinansowanego przez Unie Europejską. LTPL00145 – „Forest Treee Beekeeping – A Tradition without Borders / Bartnictwo – tradycja ponad granicami.

(i)

zdjęcia: Hufiec ZHP w Augustów