Już po raz XIII Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, wspólnie z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach organizuje Regionalny Konkurs Plastyczny „Inspiracje Muzyką”.

Zachęcamy do udziału Uczniów Szkół Specjalnych oraz Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Finał konkursu planowany jest na 06 czerwca 2024 na godzinę 11.00.

Regulamin i szczegółowe informacje na ten temat niżej >>>


XIII Regionalny Konkurs Plastyczny – „Inspiracje Muzyką” Augustów 6.06.2024

Organizator Konkursu:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Współorganizator:

Nadleśnictwo Płaska Oddział w Żylinach

Regulamin

§1 Organizator :

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie Współorganizator Nadleśnictwo Płaska Oddział w Żylinach

§2 Cele konkursu:

*integracja środowiska uczniów szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej ze społecznością szkoły muzycznej

*rozwijanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnością i słabszych

*rozwijanie właściwych postaw wobec mniejszości narodowych (np. społeczność litewską i innych narodowości)

*propagowanie muzyki klasycznej różnych kompozytorów wśród osób z niepełnosprawnością

*prezentacja muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły dla osób z niepełnosprawnością i mniejszości narodowych

§3 XIII Regionalny konkurs plastyczny pt. „Inspiracje muzyką” przeznaczony jest dla uczniów szkól specjalnych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnik może przystąpić do konkursu po wysłuchaniu dowolnego koncertu, wspomnień z koncertu oraz koncertu zorganizowanego przez organizatora. Praca plastyczna powinna być inspirowana odczuciami uczestnika po wysłuchaniu koncertu.

§4 Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A4 (mały blok). Technika wykonania prac jest dowolna.

§5 Praca powinna zawierać następujące dane wypisane drukowanymi literami lub komputerowo na odwrocie kartki: – imię i nazwisko uczestnika

-imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/

-wiek uczestnika

-stopień niepełnosprawności

-nazwa szkoły/ośrodka/warsztatu terapii zajęciowej/

-telefon kontaktowy

§6 Do konkursu należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika (RODO).

§7 Finał XIII Konkursu plastycznego pt. „Inspiracje muzyką” odbędzie się 6 czerwca 2024r w PSM w Augustowie o godzinie 11.00, ul. Wybickiego 1.

§8 Jury powołuje organizator konkursu. Jury pracuje według ustalonego regulaminu opracowanego przez organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

§9 Każdy uczestnik konkursu pt. „Inspiracje muzyką” otrzyma dyplom uczestnika. Laureaci konkursu otrzymują dyplom laureata i nagrodę. W konkursie przewidywana jest nagroda publiczności.

§10 Prace należy złożyć lub nadesłać do 24 maja 2024 na dany adres: PSM I st. Im.

Emila Młynarskiego, ul. Wybickiego 1, 16-300 Augustów z dopiskiem „Inspiracje muzyką”.

Nr kontaktowy:

Sekretariat szkoły

(87)643 36 00

Koordynatorki konkursu

Lidia Karpińska – 609 988 757

Bożenna Szumska Niewiadomska – 725 310 359

| gov.pl/web/psmaugustow

|Bart.