Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają do zgłaszania kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XV jubileuszowej edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu polskiego oraz współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, m.in. wspieranie pionu edukacyjnego w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.

Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do 30 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), z dopiskiem: „Świadek historii”.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Adam Malczyk, tel. (85) 664-57-53, mail: adam.malczyk@ipn.gov.pl

Laureaci nagrody Świadek Historii z lat poprzednich:

 • 2009
  ks. dr Eugeniusz Beszta-Borowski (pośmiertnie), ks. dr Tadeusz Krahel, Barbara Elżbieta Mioduszewska (pośmiertnie), Józef Mozolewski, Henryk Rembiszewski, Krystyna Zawadzka.
 • 2010
  Tadeusz Antoni Chwiedź, Henryk Dzierżanowski, Bronisław Karwowski, Jerzy Klimko, Jadwiga Krach-Kaczmarczyk, Eugenia Kula, J. E. Arcybiskup Edward Ozorowski, Krzysztof Pawłowski, Eugeniusz Simson, ks. prałat Stanisław Wysocki.
 • 2011
  Prezydent Ryszard Kaczorowski (pośmiertnie), ks. biskup Tadeusz Zawistowski, Henryk Bańkowski, Fabian Jan Daniłowicz, Danuta i Henryk Grabowscy, Eugeniusz Kalinowski (pośmiertnie), Stanisław Marczuk, Klara M. Rogalska, Józef Sokolik, Piotr S. Szyryński, Rtm. Bernard Wasilewski, Jerzy Zacharczuk, Antoni Żabicki (pośmiertnie).
 • 2012
  Krzysztof Burek, Milena Maria Czajkowska, ks. Józef Horodeński (pośmiertnie), Wiktoria Malinowska, Małgorzata Jolanta Markiewicz, Franceska Michalska, Waldemar Dominik Pluta, Edward Popławski (pośmiertnie), Wanda Sobolewska, Jarosław Strenkowski, Krzysztof Wasilewski (pośmiertnie), Zofia Wysocka.
 • 2013
  Wiktor Andrzejczuk (pośmiertnie), Jerzy Bołtuć, Jolanta Hryniewicka, Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, Czesław Korenkiewicz, Stanisława Józefa Korolkiewicz, Ks. prałat Józef Obremski (pośmiertnie), Zdzisław Palewicz, Świetłana Sacharczuk, Danuta Skibko, Barbara Świętońska.
 • 2014
  Tadeusz Borowski-Beszta, Edward Dziemianowicz, Marian (pośmiertnie) i Tadeusz Kiersnowscy, Andrzej Rybnik, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława -Staszica w Łomży, Jan Truszkowski.
 • 2015
  śp. płk. Tadeusz Czerkawski, Jan Radkiewicz, śp. kpt. Weronika Topór, Zygmunt Wieryszko, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja -Kopernika w Łapach, Stanisław Wiśniewski.
 • 2016
  Kazimierz Busma, Bogusław Szczepan Łabędzki, Antoni Mazalewski, śp. Michał Pietkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce, Jerzy Wnorowski.
 • 2017
  Wojciech Ciesielski, Walenty Jabłoński, Władysław Kałudziński, Irena Kostera, II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, dr Janina Luberda-Zapaśnik.
 • 2018
  Janina Mirosława Aleksandrowicz, Kazimierz Jędrzej Wosiek, Jan Krassowski, Kazimierz Waszczuk.
 • 2019
  Jan Adamski, Józef Moczydłowski, Andrzej Janusz Arian, Stanisław Żochowski, Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku.
 • 2020 – 2022
  ks. Waldemar Sawicki, Adam Mariusz Niebrzydowski ,1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, Barbara Sokólska z domu Młynarz, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Jan Litwińczuk, Wanda Bortkiewicz, ps. „Basia”.
 • 2023
  ks. dr Adam Szot, Janina Maciukiewicz, Teresa Szadkowska-Łakomy, Józef Waczyński, Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie, Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemii Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów „GRUPA WSCHÓD”.

| źródło informacji: bialystok.ipn.gov.pl