Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 31. styczna 2024 r. wzięła udział w spotkaniu z dziećmi ,,Bezpieczne ferie 2024” zorganizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

Edukacja ta miała za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.

Prelekcje przeprowadzono dla dzieci w wieku przedszkolnym. W zorganizowanych ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie, w tym Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno–Nurkowego, funkcjonariusze Policji, OSP Augustów- Lipowiec, WOPR Augustów oraz pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas pokazu poruszono tematykę zagrożeń związanych z hipotermią organizmu, zasad postępowania podczas pomocy osobom, pod którymi załamał się lód, jak również podstawowych zasad BHP przy tego rodzaju interwencjach. Przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, w których wymienione służby prowadziły symulowane akcje ratownicze przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów ratowniczych.

Zdjęcia: kpt. Marek Matyskiel

Opracował: st. kpt. Paweł Bukrejewski

Źródło informacji: gov.pl/web/kppsp-augustow