5 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Augustowie zostały podpisane kolejne umowy dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu. Łączna kwota przyznanych środków dla gmin: Augustów, Lipsk i Sztabin to prawie 230 000 zł.

Jak zaznaczył prezes WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski pieniądze zostały przekazane w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, który wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Z kolei burmistrz Lipska Lech Łępicki podkreślił, że zalegającego azbestu, zwłaszcza na terenach wiejskich jest jeszcze bardzo dużo i jego całkowite usunięcie może potrwać jeszcze wiele lat. Stąd wsparcie finansowe na ten cel jest tak cenne.

Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W poprzedniej edycji programu skorzystało z niego blisko 100 gmin, z których usunięto prawie 8200 ton niebezpiecznych odpadów.

|Bart.

fot. WFOŚiGW w Białymstoku