Minister Klimatu i Środowiska wydłużył do 30 września br. obowiązujące od stycznia moratorium na wycinkę lasów, dotyczące wstrzymania lub ograniczenia wycinki – poinformował resort. Styczniowa decyzja dotyczyła 10 lokalizacji. Ministerstwo wydłużyło też konsultacje ws. tzw. lasów społecznych.

Fot. PAP/Paweł Supernak

„Minister Klimatu i Środowiska 13 czerwca 2024 roku wydał polecenie o wydłużeniu Moratorium na wycinkę lasów z 8 stycznia 2024 roku, które wstrzymało/ograniczyło pozyskiwanie drewna, do 30 września 2024 roku. Jednocześnie, do 16 września 2024 roku zostały przedłużone konsultacje społeczne dotyczące propozycji aktualizacji terenów wstrzymania/ograniczenia pozyskiwania drewna” – poinformowano w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie MKiŚ.

Resort przekazał, że do 31 października wydłużony został termin na opracowanie szczegółowych propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół miast. Chodzi o Warszawę, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynię, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz-Toruń.

„Lokalne zespoły ds. lasów społecznych mają wypracować w tym samym terminie propozycje prowadzenia zmodyfikowanej gospodarki leśnej na tych obszarach. Propozycje mają uwzględniać wytyczne ustalone w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Wytyczne zostaną przekazane do 31 sierpnia 2024 roku” – poinformowano.

Jak wyjaśniono, zmiany terminów zostały przyjęte na prośbę strony przyrodniczej i społecznej oraz Lasów Państwowych. „Pozwoli ona na lepsze przygotowanie dokumentów, procesu konsultacji oraz zapewni szerszy udział interesariuszy” – podkreślono.

„Powyższe działania odbywają się w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Zgodnie z ustalonym harmonogramem zakończony został etap dyskusji +stolików+ w sześciu grupach tematycznych. Wypracowany materiał zostanie poddany dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie” – podsumowano.

Styczniowe moratorium leśne ws. wstrzymania bądź ograniczenia wycinki miało obowiązywać pół roku. Resort informował jednak, że trwają prace nad jego przedłużeniem; wzięte pod uwagę miały zostać aspekty gospodarcze. Moratorium odnosi się do 10 obszarów: Bieszczad, Puszczy Boreckiej, Puszczy Świętokrzyskiej, Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Karpackiej, Puszczy Rominckiej, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a także okolic Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

Odnośnie tzw. lasów społecznych pod koniec kwietnia minister Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że zwróci się do Lasów Państwowych, by we współpracy ze stroną społeczną wyznaczyć je w obrębie 9 aglomeracji miejskich. (PAP)

mick/ malk/