Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Miasta Augustów pn. „Twoja Augustowska Karta”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/Magdalena Śleszyńska/