Konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”, a także wniosek w sprawie ustanowienia rad kobiet jako organów opiniodawczo-doradczych w przepisach dotyczących samorządu terytorialnego – to m.in. inicjatywy podjęte przez Podlaską Radę Kobiet, która działa przy marszałku województwa. O tych postulatach w piątek, 2 lutego, mówiły podczas konferencji prasowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej przedstawicielki rady. Marszałka reprezentowała w tym wydarzeniu Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej i zarazem członkini rady.

Poinformowała, że właśnie ruszył konkurs „Podlaskie samorządy dla kobiet”. Nagrodzone zostaną w nim te miasta, gminy czy powiaty, które najaktywniej działają na rzecz rozwoju kobiet w Podlaskiem. Pod uwagę będzie brane m.in. zaangażowanie kobiet w życie publiczne, liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, włączanie organizacji kobiecych przy konsultacjach aktów prawnych czy działania profilaktyczne w obszarze zdrowia. Samorządy mogą się zgłaszać do 20 lutego br.

Czas na liderów

–To pilotażowy konkurs. Jego ideą jest wyłonienie lidera lub liderów, którzy będą wspaniałym przykładem działania na rzecz kobiet w województwie podlaskim. Chcemy uhonorować te samorządy, które szczególnie pomagają kobietom i doceniają ich rolę– podkreśliła Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Kolejną inicjatywą rady jest wniosek skierowany przez marszałka Artura Kosickiego do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie umocowania rad kobiet jako organów opiniodawczo-doradczych w przepisach dotyczących samorządu terytorialnego.

–  Pan marszałek w pełni poparł naszą inicjatywę i złożył wniosek oraz ekspertyzę prawną. W tej chwili rady kobiet to ciała opiniotwórczo-doradcze, które powstają przy samorządach. Obecnie jest ich już 41. Ale na razie ich istnienie zależy od dobrej woli tych samorządów. Liczymy na to, że umocowania ustawowe wzmocnią głos kobiet i nadadzą mu większą rangę – mówiła przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet dr Małgorzata Wenclik.

Profilaktyka przede wszystkim

Z kolei Magdalena Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii (BCO), skupiła się na działaniach profilaktycznych, które są tak ważne dla zdrowia kobiet. W lutym będą organizowane w tym celu różne działania, np. „Spotkanie Bohaterek i Bohaterów BCO” połączone z koncertem symfonicznym, a w marcu – szereg spotkań na temat zdrowego stylu życia.

– Jestem wielką orędowniczką bohaterów i bohaterek BCO, którymi są nasi pacjenci i personel, który ich wspiera w tej trudnej chorobie. Dlatego przyłączamy się do tego przedsięwzięcia, które uhonoruje zaangażowanie w profilaktykę kobiet i liczymy na wsparcie samorządów w naszych działaniach – dodała.

W konferencji udział wzięły również: Karolina Bielawska, prezes Instytutu na Rzecz Rozwoju Kobiet im. Izabeli Branickiej, Monika Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia w urzędzie marszałkowskim oraz Agata Michałowska, pełnomocnik marszałka ds. Podlaskiej Rady Kobiet.

Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

Źródło informacji: podlaskie.eu