Burmistrz Miasta Augustowa przypomina, iż na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów (II piętro, pokój numer 300) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 87 643 86 25, e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się także na stronie Programu Czyste Powietrze pod linkiem:  https://czystepowietrze.gov.pl.

|urzad.augustow.pl