Opłata za wydanie paszportu dla towarzyszących podróżnym zwierząt domowych wzrośnie ze 100 do 150 zł – przewiduje projekt rozporządzenia resortu rolnictwa, opublikowany w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym. Zakłada on, że obecna opłata wzrośnie o 50 zł, do 150 zł.

Resort wyjaśnił w uzasadnieniu, że z planowanej kwoty opłaty wynagrodzenie dla weterynarza pochłonie 105 zł, a pozostałe 45 zł to koszty poniesione przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem z 16 września 2015 roku, zapis określa te koszty w wysokości 70 zł dla weterynarza oraz 30 zł na potrzeby Izby.

O zmianę wysokości opłaty wnosiła Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Tłumaczyła, że w wyniku inflacji wzrosły koszty ponoszone m.in. w związku z prowadzeniem rejestru oraz druku paszportów.

Zgodnie z przytoczonymi w Ocenie Skutków Regulacji informacjami w 2023 r. wydano 157 200 paszportów. Zauważono, że niektórzy właściciele uzyskują paszporty dla dwóch lub większej liczby zwierząt.

„Zakładając, że w kolejnych latach liczba wydawanych paszportów będzie podobna, można przyjąć, że liczba właścicieli zwierząt, którzy będą się starać o wydanie paszportu w kolejnych latach, wyniesie 100 tys. – 150 tys. rocznie” – dodano.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

grg/ mmu/